Kiến Thức Phần Mềm Archive

Tài Liệu Phần Mềm vẽ kiến trúc Autocad

Autocad là một phần mềm chung trong xây dựng kiến trúc tại Việt Nam cũng như trên thế giới, là một phần mềm tuyệt vời với nhiều chức năng trong việc thao tác cải cách nhiều bản vẽ để thi công trong xây dựng Kiến Trúc. Sau đây là những lệnh cơ bản chúng ta …

Tài Liệu Phần Mềm Kiến Trúc Nhật JW CAD

1. Giới Thiệu JWCAD là phần mềm thông dụng trong kiến trúc xây dựng của Nhật. Là phần mềm mà người Nhật sáng tạo và lập trình. Các bản vẽ kiến trúc của Nhật thường dùng nhất AUTOCAD và JW CAD. Phần mềm này chủ yếu thao tác nhanh bằng cách sử dụng chuột nhiều …
zalo-icon